Kontakt

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Artur Nowicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Artura Nowickiego, adres: ul. Wojska Polskiego 15, 78-200 Białogard, nr NIP 672-000-95-41, nr REGON 330263072 (dalej: ADO);
  2. kontakt do ADO: e-mail: kancelaria@kancelaria-nowicki.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia oraz realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do naszych Partnerów w celu świadczenia wsparcia technicznego;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres związany z realizacją umowy oraz koniecznością upływu terminów związanych z uprawnieniami klienta;
  6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  7. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych spowoduje, że realizacja i zawarcie umowy będzie niemożliwe.

* RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu taki danych